Właśnie rozpoczęły się prace budowlane zaplanowane w projekcie pt.: „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu z wydzieleniem miejsc intensywnej terapii oraz doposażeniem”.
I chociaż tytuł projektu na to nie wskazuje w ramach tych prac zostaną nadbudowane pomieszczenia dla poszerzenia działalności Oddziału Anestezjologii i IT wraz z wyposażeniem, które w przeważającej większości sfinansuje Budżet Województwa Małopolskiego.