CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W PRACOWNI DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA BRUTTO

BIOCHEMIA  

Glukoza

11 zł

Mocznik

11 zł

Kreatynina

11 zł

Lipidogram w tym:

34 zł

Cholesterol całkowity

10 zł

Trójglicerydy

12 zł

HDL cholesterol

12 zł

LDH dehydrogenaza mleczanowa

15 zł

Bilirubina całkowita

11 zł

Bilirubina bezpośrednia związana

16 zł

ALAT

11 zł

ASPAT

11 zł

GGTP

11 zł

Fosfataza alkaliczna

11 zł

Amylaza 

12 zł

CPK

15 zł

CKMB

20 zł

Wapń całkowity

11 zł

Jonogram (sód, potas, chlorki)

20 zł

Fosfor

11 zł

Żelazo

11 zł

Magnez

11 zł

Kwas moczowy

11 zł

Równowaga kwasowo-zasadowa

30 zł

COHb Hemoglobina tlenkowęglowa

30 zł

Klirens kreatyniny w surowicy

20 zł

Próba obciązenia glukozą 2 punktowa

22 zł

Podanie preparatu glukozy
10 zł
Próba obciązenia glukozą 3 punktowa 33 zł
Podanie preparatu glukozy 10 zł

Próba obciążenia żelazem

44 zł

Hemoglobina glikowana

35 zł

Białko całkowite

11 zł

CRP ilościowo

20 zł

Elektroforeza białek w surowicy krwi

40 zł

Troponina I

36 zł

Albumina

11 zł

Transferyna

40 zł

Alkohol etylowy we krwi

27 zł

Cholinoesteraza

20 zł

Mleczan

20 zł

Kwas foliowy

40 zł

Wolne łańcuchy lekkie kappa

75 zł

Wolne łańcuchy lekkie lambda

75 zł

Wapń zjonizowany

20 zł

Amoniak

20 zł

Kwas walproinowy

35 zł

Lit

26 zł

B2 - mikroglobulina

40 zł

IgE całkowite
32 zł

Kalprotektyna

120 zł

KOAGULOLOGIA

 

Wskaźnik protrombiny INR

13 zł

Fibrynogen

17 zł

Antytrombina

60 zł

aPTT

15 zł

D-dimery

40 zł

HEMATOLOGIA

 

Morfologia + płytki krwi (automat)

14 zł

Morfologia + rozmaz + płytki krwi (automat)

16 zł

Płytki krwi metodą optyczną

16 zł

Ocena mikroskopowa rozmazu krwi

25 zł

OB

9 zł

Retikulocyty

16 zł

Oporność osmotyczna erytrocytów

35 zł

Płytki fluorescencyjne

26 zł

Mielogram – przygotowanie preparatów

26 zł

Mielogram – ocena mikroskopowa

300 zł

Cytochemia FAG

63 zł

CHEMIA OGÓLNA

 

Mocz badanie ogólne

13 zł

Ilościowo w moczu glukoza

9 zł

Ilościowo w moczu amylaza

11 zł

Ilościowo w moczu białko

9 zł

Ilościowo w moczu mocznik

9 zł

Ilościowo w moczu kreatynina

9 zł

Ilościowo w moczu fosfor

9 zł

Ilościowo w moczu wapń

9 zł

Ilościowo w moczu magnez

10 zł

Ilościowo w moczu sód + potas

20 zł

Ilościowo w moczu kwas moczowy

9 zł

Mikroalbuminuria

33 zł

Kał na pasożyty

20 zł

Kał na resztki pokarmowe

25 zł

Badanie płynów z jam ciała cytoza

20 zł

Badanie płynów z jam ciała białko

13 zł

Badanie płynów z jam ciała kryształki cholesterolu

20 zł

Cytologia nosa

30 zł

Eozynofilia w wymazie z nosa, plwocinie

30 zł

BADANIA HORMONALNE, MARKERY NOWOTWOROWE I INNE

 

TSH

23 zł

FT4

25 zł

FT3

25 zł

anty TPO

40 zł

anty TG

40 zł

PSA całkowite 30 zł

Wolne PSA

30 zł

PSA panel (PSA, fPSA, wskaźnik)

60 zł

Ca 125

40 zł

HE 4

85 zł

ROMA (Ca 125 + HE 4  + algorytm oceny ryzyka)

125 zł

AFP 32 zł

Prolaktyna

32 zł

Prokalcytonina

82 zł

B-HCG

32 zł

CEA (atygen karcinoembrionaly)

32 zł

Witamina B12

40 zł

Witamina D3 metabolit 25 (OH)

60 zł

NT pro BNP

85 zł

Ca 19,9

40 zł

Ferrytyna 34 zł

Homocysteina

55 zł

Odczyn ASO ilościowo

32 zł

RF czynnik reumatoidalny ilościowo
20 zł
BADANIA WIRUSOLOGICZNE I INNE
HBs
20 zł
Przeciwciała anty HBs
38 zł
Przeciwciała anty HCV
35 zł
Przeciwciała anty HIV 1, przeciwciała anty HIV 2 i antygen p24
35 zł
Cytomegalia w klasie IgM
40 zł
Cytomegalia w klasie IgG 40 zł
Różyczka w klasie IgG
35 zł
Toksoplazmoza w klasie IgM
35 zł
Toksoplazmoza w klasie IgG 35 zł
Przeciwciała Covid IgM
95 zł
Przeciwciała Covid IgG 95 zł
EBV - CA w klasie IgM
45 zł
EBV - CA w klasie IgG 45 zł
EBV - EBNA w klasie IgG 45 zł
COVID - 19 metodą PCR
210 zł

SZYBKIE TESTY DIAGNOSTYCZNE

 

Kał na krew utajoną

20 zł

Helicobacter pyroli

30 zł

Narkotyki 10 oznaczeń

75 zł

HCV surowica

30 zł

HIV surowica

30 zł

Aceton

4 zł

Antygen Lamblii

30 zł

Szybki test diagnostyczny w kierunku grypy A i B

40 zł

Inne substancje psychoaktywne - dopalacze

65 zł

Norowirus, rotawirus, adenowirus

55 zł

RSV wirus płucny

50 zł

Clostridium diffcile antygen + toksyny A i B

70 zł

POZOSTAŁE

Odwirowanie

6 zł

Wykonanie odpisu wyniku badania

3 zł

Wykonanie badania w trybie CITO (nie uwzględniając kosztu zleconego badania)

10 zł