CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM/PORADNIE SPECJALISTYCZNE

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA BRUTTO

Przednia tamponiada nosa przy krwotoku

75 zł

Znieczulenie miejscowe powierzchniowe 45 zł
Przezcewnikowe opróżnienie pęcherza moczowego - inne

50 zł

Unieruchomienie, ucisk i zaopatrzenie rany - inne

30 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – miejsce nieokreślone

60 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku

100 zł

Nakłucie stawu

60 zł + cena leku

Miejscowe usunięcie, zniszczenie zmiany lub tkanki skóry tkanki podskórnej - inne

130 zł

Oczyszczenie rany, zakażenie, oparzenie bez wycięcia

210 zł

Opieka pielęgniarska – ocena tętna obwodowego

4 zł

Badanie per rectum

40 zł

Badanie EKG bez opisu

25 zł

Badanie EKG z opisem

30 zł

Monitorowanie elektrokardiograficzne jedna godzina

8 zł

Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego jedna godzina

11 zł

Monitorowanie pulsoksymetryczne jedna godzina 6 zł
Pomiar ciśnienia tętniczego 7 zł
Pomiar tętna 7 zł
Pomiar temperatury

4 zł

Założenia kołnierza szyjnego, bez kosztu kołnierza 

25 zł

Założenie szyny, mała 35 zł
Szyna gipsowa ramieniowa, podudzia półtutor

60 zł

Szyna gipsowa tutor

100 zł

Opatrunek Desaulta

40 zł

Założenie opatrunku na ranę - inne 22 zł
Założenie opatrunku uciskowego

20 zł

Wentylacja mechaniczna

29 zł

Tlenoterapia jedna godzina

15 zł

Oczyszczenie rany nieokreślone

30 zł

Usunięcie ciała obcego ze światła jamy ustnej bez nacięcia 65 zł
Usunięcie ciała obcego ze światła prostnicy i odbytu bez nacięcia

140 zł

Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej

35 zł + cena leku

Podanie surowicy przeciwtężcowej

15 zł + cena leków

Podanie surowicy przeciwtężcowej + lek jedna fiolka Igantet

170 zł

Respiratoroterapia jedna godzina

360 zł

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

270 zł

Inne rodzaje umiarowania serca

300 zł

Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita – płukanie żołądka

100 zł

Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia 65 zł
Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia

65 zł

Nacięcie (drenaż skóry) tkanki podskórnej - inne

85 zł

Założenie unieruchomienia zewnętrznego – łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)

135 zł

Nacięcie ropnia okołoodbytniczego 125 zł
Znieczulenie ogólne dotchawiczne

450 zł

Iniekcja podskórna

12 zł + cena leku

Iniekcja domięśniowa

15 zł + cena leku

Iniekcje dożylne

20 zł + cena leku

Wkłucie wenflonu 20 zł
Nacięcie ropnia

80 zł

Wycięcie odleżyn

140 zł

Konsultacje specjalistyczne (badanie, porada) udzielane przez lekarza specjalistę (nie uwzględniając kosztów zleconych badań i wykonywanych procedur medycznych)

150 zł

Nebulizacja

25 zł + cena leku

Szycie rany małej

100 zł

Szycie rany dużej

200 zł

Płukanie oka

35 zł

Usunięcie małego ciała obcego

125 zł

Znieczulenie całkowite dożylne

180 zł + cena leku

Założenie, wymiana rurki tracheotomijnej

160 zł

Toaleta drzewa oskrzelowego

50 zł

Wkłucie nadłonowe

250 zł

Usunięcie szwów

65 zł

Założenie sondy do żołądka

75 zł

Założenie, wymiana worka stomijnego

60 zł

Intubacja dotchawiczna

150 zł

Hegar

49 zł

Badania w kierunku wykrcia SARS-CoV2 - metoda wymazowa

330 zł