Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na

Wykonywanie przeglądów, diagnostyki i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4c55ce07-5791-11ee-9aa3-96d3b4440790