Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowych dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego   Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ef6ff9bf-9d79-11ed-94da-6ae0fe5e7159