Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”