Dziś jest poniedziałek 22 stycznia 2018     Imieniny obchodzą: Anastazy, Dobromysł, Marta, Wincenty

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Lista zamówień publicznych

śr., 27/12/2017

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz płynów do aparatu do terapii nerko zastępczej oraz odczynników do oznaczania parametrów do analizatora SIMENS RAPID POINT 405

<!--break-->

czw., 30/11/2017

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych.

<!--break-->

pt., 15/12/2017

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawa odczynników do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatu oraz odczynników do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawa aparatu.

<!--break-->

pon., 27/11/2017

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń medycznych, mebli medycznych oraz narzędzi chirurgicznych.

<!--break-->

pon., 16/10/2017

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, zwany dalej Zmawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), – na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa sprzętu medycznego 1 x użytku” - 59/17

<!--break-->