Dziś jest środa 25 kwietnia 2018     Imieniny obchodzą: Jarosław, Marek, Wasyl

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Lista zamówień publicznych

śr., 21/03/2018

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę szafek przyłóżkowych, wózków inwalidzkich i balkoników. 22/18

<!--break-->

czw., 19/04/2018

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 10, zwany dalej Zmawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”) na realizację zadania pod nazwą:

„Budowa pawilonu dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno Położniczego i Neonatologii z Intensywną Terapią Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu wraz przeniesieniem baru „Bistro” do nowej lokalizacji oraz rozbiórką budynku byłej pralni”. - 28/18
<!--break-->

śr., 18/04/2018

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę zmywarki do naczyń z funkcja wyparzania do potrzeb oddziału Internistyczno - Kardiologicznego

<!--break-->

wt., 27/03/2018

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych.

<!--break-->

czw., 05/04/2018

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw sterylizatorów wraz z urządzeniami towarzyszącymi znajdującymi się w Centralnej Sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.

<!--break-->