Dziś jest niedziela 22 kwietnia 2018     Imieniny obchodzą: Heliodor, Kajus, Leonia, Leonid, Łukasz, Teodor

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

W TRYBIE KONKURSU OFERT

 
              Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz w związku a art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
 
KOMISJA KONKURSOWA POWOŁANA PRZEZ DyrektorA Szpitala Specjalistycznego IM. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
ZARZĄDZENIEM NR 9 Z DNIA 15 stycznia 2014 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA      I PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INFORMUJE, ŻE W DNIU 19 LUTEGO 2014 ROKU W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA POPRZEDZAJĄCEGO ZAWARCIE UMÓW       O PRZYJĘCIE OBOWIĄZKU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OKREŚLONYM ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 9
Z DNIA 15 STYCZNIA 2014 ROKU;
                                              
A.   DOKONANO WYBORU  NASTĘPUJĄCYCH  NAJKORZYSTNIEJSZYCH  OFERT ZŁOŻONYCH  PRZEZ:
 
  1. W ZAKRESIE ODDZIAŁU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ – BRAK OFERT
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy   z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027   z późn. zm.).
 
 
  1. W ZAKRESIE ODDZIAŁU ONKOLOGII KLINICZNEJ

NR oferty
Dane oferenta
10
Specjalistyczny Gabinet Lekarski lek. Robert Bakalarz 25-136 Kielce ul. Czarnieckiego 52
11
Prywatna Praktyka Lekarska Artur Drobniak 25-502 Kielce ul. Paderewskiego 48/15A

 
 
  1.  W ZAKRESIE ODDZIAŁU INTERNISTYCZNO-KARDIOLOGICZNY

NR oferty
Dane oferenta
14
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bogusław Latacz 33-300 Nowy Sącz ul. Żywiecka 11/5

 
 
4. W ZAKRESIE ODDZIAŁU PULMONOLOGII – BRAK OFERT
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy   z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027   z późn. zm.).
 
 
5. W ZAKRESIE ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNY Z IT

NR oferty
Dane oferenta
7
Prywatna Praktyka Lekarska Mirosław Puścizna Dominikowie 51 38-303 Kobylanka

 
 
  1. W ZAKRESIE ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

NR oferty
Dane oferenta
4
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Antoni Papież      33-300 Nowy Sącz ul. Lwowska 93

 
 
  1. W ZAKRESIE ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I IT

NR oferty
Dane oferenta
3
Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Katarzyna Diduch 38-200 Jasło ul. Kopernika 14/55
8
Anestezjolog.pl Bartosz Czapski Al. Wolności 37B/11 33-300 Nowy Sącz

 
 
  1. W ZAKREIE ODDZIAŁU CHORÓB ZAKAŹNYCH

NR oferty
Dane oferenta
15
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Witold Górecki     ul. 29 Listopada 18 lok. 50 33-300 Nowy Sącz

 
 
  1. W ZKARESIE PORADNI CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
 

NR oferty
Dane oferenta
17
Gabinet Onkologiczno-Chirurgiczny lek. Artur Kalita   ul. J. Pawła, 34-600 Limanowa

 
 
  1. W ZKARESIE PORADNI ONKOLOGICZNEJ
 

NR oferty
Dane oferenta
5
Prywatny Gabinet Lekarski Położniczo-Ginekologiczny dr n. med. Bogdan Kamiński 33-395 Chełmiec ul. Zielona 14

 

NR oferty
Dane oferenta
9
Specjalistyczny Gabinet Lekarski lek. Robert Bakalarz 25-136 Kielce ul. Czarnieckiego 52

 

NR oferty
Dane oferenta
12
Prywatna Praktyka Lekarska Artur Drobniak 25-502 Kielce ul. Paderewskiego 48/15A

 
 
  1. W ZAKRESIE PORADNI HEMATOLOGICZNEJ
 

NR oferty
Dane oferenta
6
Specjalistyczna Praktyka lekarska lek. Ewa Pietrusza 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnicka 43d

 

NR oferty
Dane oferenta
13
Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Anna Zając-Gwóźdź ul. Browarna 42/4 33-300 Nowy Sącz

 

NR oferty
Dane oferenta
16
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Urszula Kurtyna-Oleksy „ULMED” 33-380 Gołkowice Dolne 178

 
12. W ZAKRESIE PORADNI ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI – BRAK OFERT
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy   z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027   z późn. zm.).
 
Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl : 20 lutego 2014 r.
 
 
POUCZENIE
 
Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu               w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 
Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji       i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Zespołu ds. organizacji i nadzoru (tel. 18 44 25 926).
 
 
Podpis Przewodniczący Komisji:
(…) Lidia Zelek
………………………………………

Wersja PDF