Dziś jest poniedziałek 18 czerwca 2018     Imieniny obchodzą: Efrem, Elżbieta, Gerwazy, Leonia, Marek, Marina

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Ogłoszenia

pon., 04/06/2018

 Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Nowym Sączu w porozumieniu z Nowosądecką Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko 
Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologii Onkologicznej.

 
 
Kandydaci spełniający kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
pt., 25/05/2018

 "Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie radioterapii onkologicznej lub odbywających szkolenie specjalizacyjne w tej dziedzinie. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Możliwe zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną." 

 

 

wt., 22/05/2018

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT
 
          Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)
Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 72 z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zmienione zarządzeniem Nr 74 z dnia 9 maja 2018 roku  informuje, że w dniu 21 maja 2018 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania;

czw., 17/05/2018

Informacja do OGŁOSZENIA z dnia 08 marca 2018 r. 

 
dotycząca naboru na stanowisko PIELĘGNIARKI dla potrzeb Oddziału BLOKU OPERACYJNEGO Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.
 
 
W związku z brakiem kandydatur na w/w stanowisko przedłuża się termin składania dokumentów do dnia 30 czerwca 2018 r.
 
 
 
 
czw., 17/05/2018

 Informacja do OGŁOSZENIA z dnia 06 kwietnia 2017 r. 

 
dotycząca naboru na stanowisko PIELĘGNIARKI dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i IT Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.
 
 
W związku z brakiem kandydatur na w/w stanowisko przedłuża się termin składania dokumentów do dnia 30 czerwca 2018 r.
 
 
 
 
Nowy Sącz, dnia 15.05.2018 r.